Chính Sách Cookie

https://sadec.edu.vn/ (“Trang web”, “chúng tôi”, “chúng tôi”) có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác khi bạn truy cập trang web của chúng tôi (https://sadec.edu.vn/) để hiểu cách bạn sử dụng nó và giúp tùy chỉnh và cải thiện trải nghiệm của bạn. Chính sách này giải thích lý do và loại dữ liệu chúng tôi thu thập trên Sadec và ai có quyền truy cập vào dữ liệu đó.

Các loại cookie sau có thể được sử dụng khi bạn truy cập Trang web:

Cookie cần thiết: Những cookie này giúp bạn sử dụng trang web của chúng tôi một cách hiệu quả. Chúng là cần thiết và nếu không có chúng, Trang web sẽ không thể hoạt động bình thường và cung cấp các chức năng và tính năng nhất định. Việc tắt chúng theo cách thủ công có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn.
Cookie quảng cáo: Những cookie này giúp hiển thị các quảng cáo mà bạn có thể quan tâm nhất. Chúng giúp các máy chủ quảng cáo và nhà quảng cáo theo dõi các lượt truy cập của bạn vào Trang web và các trang web khác cũng như tần suất xem quảng cáo và bởi ai. Điều này giúp họ thay thế và tùy chỉnh các quảng cáo được gửi đến một máy tính cụ thể. Lưu ý: Những cookie này không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn.
Cookie phân tích: Những cookie này giúp theo dõi cách người dùng truy cập Trang web của chúng tôi cũng như cách họ tương tác và điều hướng trên Trang web. Chúng giúp chúng tôi biết về những tính năng tốt nhất và những yếu tố cần cải thiện.

Cookie cá nhân hóa: Những cookie này giúp chúng tôi theo dõi những khách truy cập lặp lại vào Trang web. Chúng giúp chúng tôi ghi lại các trang bạn đã truy cập, lịch sử duyệt web cũng như các cài đặt và tùy chọn của bạn khi bạn truy cập Trang web.
Cookie bảo mật: Những cookie này giúp chúng tôi bảo vệ dữ liệu người dùng khỏi các bên trái phép. Chúng giúp xác định và ngăn ngừa rủi ro bảo mật.
Cookie của bên thứ ba: Những cookie này cho phép các bên thứ ba thu thập và theo dõi một số thông tin nhất định về bạn. Chúng có thể được đặt khi bạn truy cập trang web của các công ty điều hành một số dịch vụ nhất định mà chúng tôi cung cấp. Bạn có thể vô hiệu hóa các cookie này theo cách thủ công trong trình duyệt của mình. Bạn có thể từ chối một số cookie của bên thứ ba bằng công cụ này.
Lưu ý: Mặc dù hầu hết cài đặt trình duyệt đều chấp nhận cookie theo mặc định nhưng bạn có thể xóa hoặc từ chối chúng. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng và chức năng của Trang web.

Các công nghệ theo dõi khác
https://sadec.edu.vn/ cũng có thể sử dụng thẻ pixel, đèn hiệu web và các công nghệ theo dõi khác để cải thiện trải nghiệm người dùng. Chúng giúp chúng tôi theo dõi số lượng người dùng truy cập một trang cụ thể và chỉ thu thập dữ liệu hạn chế như số cookie, ngày giờ xem cũng như mô tả về trang nơi họ cư trú. Mặc dù không thể từ chối các thẻ này nhưng bạn có thể kiểm soát các cookie tương tác với chúng và hạn chế việc sử dụng chúng. Bạn có thể tham khảo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để biết thêm chi tiết về cách Trang web sử dụng thông tin được thu thập bởi cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nếu bạn có thắc mắc hoặc nhận xét về Chính sách Cookie này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.