Articles for tag: Tiếng Nhật N5

admin

700 Từ Vựng Tiếng Nhật N5 Đầy Đủ Chuẩn Nhất

Từ vựng Tiếng Nhật N5 là một khái niệm quen thuộc với người học tiếng Nhật, đặc biệt là những ai đang chuẩn bị cho kỳ thi N5 – cấp độ thấp nhất của kỳ thi Nihongo Nouryoku Shiken (JLPT). Bộ từ vựng này bao gồm khoảng 800 từ và cụm từ cơ bản, giúp ...