Articles for tag: thuốc trừ sâu 666

admin

công thức hoá học thuốc trừ sâu 666

Dựa vào phản ứng cộng clo của benzen. Giải chi tiết: Chất được sử dụng làm thuốc trừ sâu 666 có công thức phân tử là C6H6Cl6 (sản phẩm của phản ứng cộng clo của benzen). Phản ứng C6H6 + Cl2 tạo ra C6H6Cl6 thuộc loại phản ứng cộng đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên ...