Đọt Chuối Non

Hi Quỳnh Như,

Incarnation là một ý niệm được dùng trong mọi nền văn hóa cách này hay cách khác. Đương nhiên là Phật giáo nói về các kiếp sống kế tiếp nhau. Nhưng có một nghĩa biểu tượng rất rõ trong Phât giáo về “kiếp sống và cái không thực của mọi sự” mà anh đã viết.

Ngay trong Kitô giáo thì Giêsu incarnated xuống thế làm người, và khái niệm “born again” hay “born again in Christ” là khái niệm được nhấn mạnh rất nhiều lần trong các thánh thư của Saint Paul, nói đến một người hiểu được và nhận Giêsu là Chúa của mình.

Trong văn chương, incarnation thường được dùng để nói đến một tình trạng tâm lý suy sụp như chết và sự trỗi dậy sau đó, ví dụ ai đó thất tình nằm liệt giường chỉ muốn chết và sau đó trỗi dậy mạnh mẽ với một tâm thức hoàn toàn mới và mạnh mẽ, hay sạt nghiệp sống như ăn mày và hoàn toàn thất chí và sau đó trỗi dậy làm lại từ đầu với một tâm thức cực kỳ mạnh mẽ, hay bị tai nạn sắp chết và sau đó mạnh lại với một tâm thức mạnh mẽ hoàn toàn mới…

Còn về incarnation của người đã chết và đầu thai thành người khác anh cũng có đọc nhưng chưa có thông tin nào anh thấy chắc chắn. Tuy vậy có một ít trường hợp có vẻ rất đáng tin.

Xem thêm:   Hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phẳng thì không chéo nhau

Tuy vậy, anh thực sự không quan tâm về các điều đó. Điều chính đối với anh là sống tử tế “ở đây lúc này”. Chúng ta đừng nên chạy theo các chuyện khó hiểu hoặc khó chứng minh, nhất là các chuyện sau khi chết mà thực sự là người còn sống mà nói thì cũng đáng nghi ngờ vì chẳng có kinh nghiệm mình đã chết rồi để mà nói.

Sống ở đây lúc này là cách sống tốt nhất, vì nếu ta sống tốt lúc này thì sau khi chết bắt buộc ta sẽ tốt dù bên sau cánh cửa của sự chết có gì.

Chúc Quỳnh Như vui.

LikeLike