admin

công thức hoá học thuốc trừ sâu 666

thuốc trừ sâu 666

Dựa vào phản ứng cộng clo của benzen. Giải chi tiết: Chất được sử dụng làm thuốc trừ sâu 666 có công thức phân tử là C6H6Cl6 (sản phẩm của phản ứng cộng clo của benzen).

Phản ứng C6H6 + Cl2 tạo ra C6H6Cl6 thuộc loại phản ứng cộng đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có liên quan về C6H6 có lời giải, mời các bạn đón xem:

Điều kiện phản ứng

Ánh sáng.

Cách thực hiện phản ứng

Dẫn một lượng nhỏ khí clo vào bình nón chứa một ít benzen, đậy kín lại rồi đưa bình ra ngoài ánh nắng.

Hiện tượng nhận biết phản ứng

Trong bình xuất hiện khói trắng và trên thành bình thấy xuất hiện một lớp bột màu trắng (hexacloran).

Bạn có biết

Trước kia, phản ứng trên được dùng để sản xuất thuốc trừ sâu 666 nhưng do chất này có độc tính cao và phân hủy chậm nên ngày nay không được sử dụng.

Ví dụ 1: Benzen tác dụng với Cl2 có ánh sáng thu được hexaclorua. Công thức phân tử của hexaclorua là

A. C6H6Cl2

B. C6H6Cl6

C. C6H6Cl

D. C6H6Cl4

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Công thức phân tử của hexaclorua là C6H6Cl6

Ví dụ 2: Trước đây, chất được sử dụng làm thuốc trừ sâu 666 có công thức phân tử là

A. C6H5CH=CH2

B. C6H6O6

C. C6H5CH3

D. C6H6Cl6

Xem Thêm  Bài Văn Ước Mơ Làm Công An - Lớp 3 Hay Nhất

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Chất được sử dụng làm thuốc trừ sâu có công thức phân tử là C6H6Cl6

Ví dụ 3: Benzen không có tính chất nào sau đây?

A. Cộng H2 trong điều kiện thích hợp tạo thành C6H12.

B. Cộng Cl2 trong điều kiện ánh sáng tạo thành C6H6Cl6.

C. Thế nguyên tử hiđro bằng nguyên tử brom có mặt bột Fe tạo thành brombenzen.

D. Tác dụng với nước tạo thành C6H7OH.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Benzen không tác dụng với nước.

Viết một bình luận