Thursday, 27/06/2019 - 01:50|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Huỳnh Thị Mai Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí Thư Đoàn trường/ Chủ tịch Hội LHTNVN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Vật lý
  • Điện thoại:
   0907246139
  • Email:
   doantruongsadec@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác Đoàn TN và phong trào trường học

 • Lâm Thị Anh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Vật lý - Tổ trưởng tổ Lý
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0907 241 672
  • Email:
   honganhvn20032003@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mộng Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Vật lý - Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01229 237 450
  • Email:
   khiettuyenthuvi@yahoo.com.vn
 • Huỳnh Thị Tuyết Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Vật lý
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0919 530 629
  • Email:
   httkieu@gmail.com
 • Liêu Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Vật lý
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985 318 913
  • Email:
   lieulamly20@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   (Đã nghỉ hưu 01/6/2018)

 • Trịnh Trung Phi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Vật lý
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01219608889
  • Email:
   trinhtrungphi1959@yahoo.com.vn
 • Lê Đặng Hiếu Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Vật lý
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0909 054 307
  • Email:
   letam8012@gmail.com
 • Võ Ngọc Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Vật lý
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983 068 026
  • Email:
   dungvnk@yahoo.com.vn
 • Lê Văn Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Vật lý
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0907 501 011
  • Email:
   lecongsadec@gmail.com
 • Dương Thị Thanh Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Vật lý
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0916041239
  • Email:
   dtttruc8112009@gmail.com