Friday, 18/01/2019 - 23:26|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Lâm Thị Anh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Vật lý - Tổ trưởng tổ Lý
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0907 241 672
  • Email:
   honganhvn20032003@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mộng Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Vật lý - Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01229 237 450
  • Email:
   khiettuyenthuvi@yahoo.com.vn
 • Huỳnh Thị Tuyết Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Vật lý
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0919 530 629
  • Email:
   httkieu@gmail.com
 • Trịnh Trung Phi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Vật lý
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01219608889
  • Email:
   trinhtrungphi1959@yahoo.com.vn
 • Liêu Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Vật lý
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985 318 913
  • Email:
   lieulamly20@gmail.com
 • Lê Đặng Hiếu Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Vật lý
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0909 054 307
  • Email:
   letam8012@gmail.com
 • Lê Văn Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Vật lý
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0907 501 011
  • Email:
   lecongsadec@gmail.com
 • Võ Ngọc Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Vật lý
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983 068 026
  • Email:
   dungvnk@yahoo.com.vn
 • Dương Thị Thanh Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Vật lý
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0916041239
  • Email:
   dtttruc8112009@gmail.com