Sunday, 24/06/2018 - 17:59|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Đặng Thị Mỹ Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Văn Phòng - Văn thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0919 119 575
  • Email:
   mychisadec@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách các công tác hành chính văn phòng của Trường

 • Huỳnh Ngọc Anh Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0962866066
  • Email:
   ketoantruongsadec@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Kế toán.

 • Lê Hoàng An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV. Phòng Giáo vụ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Điện thoại:
   0918561526
  • Email:
   phonggiaovu.thtpsadec@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách các công tác Giáo vụ ( Thi - Tuyển sinh )

 • Nguyễn Thuý Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV. Thư viện
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Thư viện
  • Điện thoại:
   0934162246
  • Email:
   thuvientruongsadec@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Thư viện

 • Huỳnh Thị Mai Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Vật lý
  • Điện thoại:
   0907246139
  • Email:
   doantruongsadec@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác Đoàn TN và phong trào trường học

 • Bùi Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV. Phòng Giáo vụ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914 734 988
  • Email:
   hoakiengbichha@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách các công tác Giáo vụ ( Quản lý hồ sơ )

 • Nguyễn Thế Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV. Phòng Tin học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01658017186
  • Email:
   thanhsadecdt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách phòng GAĐT, phòng Tin học

 • Đinh Bảo Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0937850906
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Láng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Y tế
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp y sỹ
  • Điện thoại:
   01689567629
  • Email:
   ytetruongsadec@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Minh Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV. Thiết bị
  • Điện thoại:
   01668154797
  • Email:
   pmtrisadec@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách thiết bị, phòng thực hành

 • Nhữ Thị Nụ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV. Tạp vụ
  • Điện thoại:
   01285103019
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Văn Sĩ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0901047916
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: