Sunday, 24/06/2018 - 18:02|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Ngô Thành Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí Thư Đảng Uỷ - Nguyên Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
  • Email:
   ngothanhdungsadec@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   ( Đã nghỉ hưu từ 20/11/2017 )

 • Lê Văn Hữu Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đảng Uỷ - Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0907335165
  • Email:
   lvhloi.thpttxsd@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   .

 • Trương Thị Bạch Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đảng Uỷ - Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0918360261
  • Email:
   truongthibachyen@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đỗ Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BTV Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0902335297
  • Email:
   datuan297@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: