Friday, 30/10/2020 - 15:05|
Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025! Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng viên Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường THPT Thành phố Sa Đéc lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng viên Đảng bộ Trường THPT Thành phố Sa Đéc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Sa Đéc lần thứ XII! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI! Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam! Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Sa Đéc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025! Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh! Kế hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Sa Đéc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII! Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! Đảng Cộng sản Việt Nam-Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam! Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyển dụng, phân công viên chức năm 2018

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-SNV ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Sở Nội vụ Đồng Tháp về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT, ngày 06/11/2018 Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở GDĐT đã triệu tập và tổ chức tuyển dụng, phân công cho các ứng viên có kết quả trúng tuyển

Đến dự họp tuyển dụng, phân công có đại diện lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở, lãnh đạo các trường có chỉ tiêu tuyển dụng và các ứng viên có kết quả trúng tuyển

Giám đốc Sở GDĐT/ Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng Trần Thanh Liêm
phát biểu tại cuộc họp tuyển dụng, phân công viên chức

Quang cảnh buổi họp tuyển dụng, phân công
 

Sau khi tiến hành các thủ tục theo quy định, ban thư ký Hội đồng tuyển dụng tổ chức cho ứng viên các môn chọn nhiệm sở theo thứ tự danh sách trúng tuyển có kết quả điểm từ cao xuống thấp đúng theo quy định của pháp luật về tuyển dụng.


Kết quả Sở GDĐT đã quyết định tuyển dụng, phân công cho 28 ứng viên trúng tuyển về công tác tại các trường trực thuộc Sở. Tuy nhiên, so với chỉ tiêu được Sở Nội vụ phê duyệt thì các trường còn thiếu 14 chỉ tiêu chưa được tuyển, tập trung ở môn Tiếng Anh THPT (do đa số ứng viên chưa đủ điều kiện để tham gia dự tuyển).

 

Thừa ủy quyền của Giám đốc Sở, bà Ngô Thúy Anh, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học Sở GDĐT (bìa phải) trao quyết định tuyển dụng, phân công cho các ứng viên trúng tuyển vào Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật 

Thừa ủy quyền của Giám đốc Sở, ông Lý Bảo Việt, Trưởng phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên và Chuyên nghiệp Sở GDĐT (bìa trái) trao quyết định tuyển dụng, phân công cho các ứng viên trúng tuyển vào các trường THPT 

Các trường hợp giáo viên vừa được tuyển dụng phải ký kết hợp đồng làm việc với đơn vị công tác và phải qua thời gian tập sự theo quy định. Sau khi hết thời gian tập sự, nếu đủ điều kiện sẽ được xem xét, bổ nhiệm chính thức vào chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng.


Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết