Tuesday, 25/01/2022 - 20:40|
Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025! Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng viên Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường THPT Thành phố Sa Đéc lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng viên Đảng bộ Trường THPT Thành phố Sa Đéc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Sa Đéc lần thứ XII! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI! Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam! Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Sa Đéc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025! Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh! Kế hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Sa Đéc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII! Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! Đảng Cộng sản Việt Nam-Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam! Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo tuyển dụng viên chức vào công tác tại các trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, trường nuôi dạy trẻ khuyết tật và các trung tâm giáo dục thường xuyên năm học 2021-2022

Căn cứ Kế hoạch số 122/KH-SGDĐT ngày 04/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức vào công tác tại các trường THPT, trường THCS-THPT, trường NDTKT và các trung tâm GDTX năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 195/TB-SGDĐT về việc tuyển dụng viên chức vào công tác tại các trường THPT, trường THCS-THPT, trường NDTKT và các trung tâm GDTX năm học 2021-2022

Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 188, chia ra:

- Vị trí việc làm Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29: 02 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm Giáo viên THCS hạng III - Mã số V.07.04.32: 17 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm Giáo viên THPT hạng III - Mã số V.07.05.15: 109 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm Văn thư viên trung cấp - Mã số 02.008: 09 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm Kế toán viên - Mã số 06.031: 07 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm Kế toán viên trung cấp - Mã số 06.032: 01 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm Y sỹ hạng IV - Mã số V.08.03.07: 09 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm Thư viện viên hạng III - Mã số V.10.02.06: 04 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm Nhân viên thiết bị, thí nghiệm - Mã số V.07.02.20: 15 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm Quản trị viên hệ thống hạng IV - Mã số V.11.06.15: 15 chỉ tiêu

(Đính kèm Phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng chi tiết)

Các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Thông báo, nếu có nguyện vọng vào công tác tại một trong các trường THPT, THCS-THPT, trường NDTKT, trung tâm GDTX thì nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) và hồ sơ kèm theo tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở GDĐT từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 20/01/2022

Các nội dung khác có liên quan, cá nhân cần nghiên cứu kỹ theo Thông báo số 195/TB-SGDĐT

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển

* Ghi chú: 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, một số trường hợp ngoài tỉnh đã gửi hồ sơ về Sở GDĐT qua đường bưu điện thì cần nộp lệ phí dự tuyển theo tài khoản sau đây:

- Tên tài khoản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

- Số tài khoản: 691.10.00.007144.7 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp

- Nội dung nộp ghi: Nộp lệ phí dự tuyển viên chức


Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
Nguồn:Phòng TCCB Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan