Saturday, 28/11/2020 - 08:14|
Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025! Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng viên Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường THPT Thành phố Sa Đéc lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng viên Đảng bộ Trường THPT Thành phố Sa Đéc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Sa Đéc lần thứ XII! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI! Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam! Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Sa Đéc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025! Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh! Kế hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Sa Đéc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII! Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! Đảng Cộng sản Việt Nam-Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam! Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg và triển khai Kế hoạch 132/KH-UBND của UBND Tỉnh

Sáng ngày 12/11/2020, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Đồng Tháp đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và triển khai Kế hoạch 132/KH-UBND, ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Đến tham dự Hội nghị tổng kết Đề án “Xây dựng xã hội học tập” theo Quyết định 89/QĐ-TTg, có đại diện Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an Tỉnh, Liên đoàn Lao động Tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Tỉnh và Hội Khuyến học Tỉnh và Đài PTTH Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp, Cổng Thông tin điện tử Tỉnh và Thông tấn xã Việt Nam tại Đồng Tháp đến dự và đưa tin.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Sở GDĐT

Tại Hội nghị tổng kết các đại biểu đã tập trung phát biểu đánh giá kết quả những mặt làm được, chưa được của Quyết định 89/QĐ-TTg, qua đó tìm ra nguyên nhân, giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” giai đoạn 2021-2030 trong thời gian tới:

Việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác được cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cấp xã tích cực thực hiện, đảm nhiệm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Phong trào khuyến học, khuyến tài với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực góp phần thúc đẩy xây dựng xã hội học tập.

Ông Võ Chí Hữu – Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại Hội nghị tổng kết

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự phấn khởi về kết quả xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời gian qua. Đồng thời, nêu lên một số bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai việc học tập trong các thư viện, bảo tàng; nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo hiệu quả việc dạy nghề cho lao động nông thôn và xây dựng cộng đồng, gia đình học tập và thành phố học tập.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Danh PGD Sở GDĐT nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng xã hội học tập. Trong thời gian tới cần phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn tiếp theo, việc xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Gắn kết thực tiễn hoạt động xây dựng xã hội học tập với các phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. “Xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập” và thành phố học tập để nhân rộng. Phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng các mô hình như: Học tập từ xa, qua mạng internet. Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để công dân được học tập đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Tập thể và cá nhân tiêu biểu nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh

Trong Hội nghị tổng kết này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh./.


Tác giả: Phạm Thanh Lâm
Nguồn:Phòng GDTrH-TX&CN Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết