Thursday, 06/05/2021 - 04:38|
Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025! Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng viên Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường THPT Thành phố Sa Đéc lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng viên Đảng bộ Trường THPT Thành phố Sa Đéc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Sa Đéc lần thứ XII! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI! Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam! Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Sa Đéc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025! Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh! Kế hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Sa Đéc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII! Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! Đảng Cộng sản Việt Nam-Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam! Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thư viện tỉnh Đồng Tháp phát động 02 cuộc thi tuyên truyền phong trào đọc sách

Nhằm thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhân dân trên địa bàn tỉnh, Thư viện tỉnh Đồng Tháp phát động 02 cuộc thi dành cho quý bạn đọc đang sinh sống, công tác, học tập tại tỉnh Đồng Tháp.

Đó là cuộc thi “Góc ảnh đẹp Thư viện” và cuộc thi cảm nhận “Sách và cuộc sống”. Đây là 02 cuộc thi được bạn đọc yêu thích trong thời gian qua. Theo đó, năm 2021 Thư viện Tỉnh tiếp tục tổ chức cuộc thi dành cho bạn đọc.

- Từ ngày 05/02/2021 đến đến hết ngày 10/4/2021: Tham gia cuộc thi “Góc ảnh đẹp Thư viện”.

 Bạn đọc chụp những hình ảnh đẹp của quý bạn đọc khi tham gia các hoạt động tại Thư viện bao gồm hình ảnh đọc sách, hình ảnh học tập tại các phòng, các không gian tại Thư viện hoặc hình ảnh tham gia các hoạt động, các chương trình sinh hoạt chuyên đề… Hình ảnh chỉ được tính khi chụp sau ngày công bố thể lệ cuộc thi.

Cuộc thi “Góc ảnh đẹp Thư viện”

- Từ ngày 05/02/2021 đến hết ngày 10/05/2021: Tham gia cuộc thi cảm nhận “Sách và cuộc sống”.

Cách thức tham gia: Bạn đọc thể hiện cảm nhận của mình về giá trị những cuốn sách viết về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, những sự kiện tiêu biểu trong lịch sử dân tộc, những danh lam thắng cảnh, thay đổi của quê hương, đất nước; những cuốn sách ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống, cuốn sách làm thay đổi bản thân, qua đó chuyển tải những giá trị nhân văn, những bài học hữu ích đối với mọi người gia tăng nhận thức đúng đắn, hướng đến những giá trị tích cực trong học tập, làm việc và cuộc sống...

Tác phẩm dự thi thể hiện dưới dạng văn xuôi, nghị luận, thơ, video clip.

Cuộc thi cảm nhận “Sách và cuộc sống”

Bạn đọc tham khảo thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây:

- Thể lệ Cuộc thi “Góc ảnh đẹp Thư viện”.

- Thể lệ Cuộc thi cảm nhận “Sách và cuộc sống”.


Tác giả: M.Nhật
Nguồn:Thư viện tỉnh Đồng Tháp Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết