Tuesday, 25/01/2022 - 21:08|
Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025! Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng viên Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường THPT Thành phố Sa Đéc lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng viên Đảng bộ Trường THPT Thành phố Sa Đéc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Sa Đéc lần thứ XII! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI! Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam! Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Sa Đéc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025! Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh! Kế hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Sa Đéc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII! Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! Đảng Cộng sản Việt Nam-Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam! Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch kiểm tra giữa học kỳ 2

 

NgàyBuổiKhốiMônGiờ phát đề

Thời gian

làm bài

T2 05/03/2018

 

 

T4 07/03/2018

 

 

T6 09/03/2018

Chiều

12 KHTN

Văn

Lý

 

Toán

Sinh

 

Hoá

Anh văn

14 giờ 00

16 giờ 05

 

14 giờ 00

15 giờ 20

 

14 giờ 00

15 giờ 25

90 phút

50 phút

 

45 phút

50 phút

 

50 phút

45 phút

T2 05/03/2018

 

 

T4 07/03/2018

 

 

T6 09/03/2018

Chiều12 KHXH

Văn

Sử

 

Toán

Địa

 

GDCD

Anh văn

14 giờ 00

16 giờ 05

 

14 giờ 00

15 giờ 20

 

14 giờ 00

15 giờ 25

90 phút

50 phút

 

45 phút

50 phút

 

50 phút

45 phút

T2 05/03/2018

 

T3 06/03/2018

 

 

T5 08/03/2018

 

 

T7 10/03/2018

 

 

T2 12/03/2018

Sáng(SHDC)

 

 

 

 

Chiều

 

 

Chiều

 

 

Sáng(SHDC)

10

Địa

 

Văn

Lý

 

Hoá

Anh văn

 

Toán

Sinh

 

Sử

07 giờ 15

 

14 giờ 00

16 giờ 05

 

14 giờ 00

15 giờ 20

 

14 giờ 00

15 giờ 20

 

07 giờ 15

45 phút

 

90 phút

45 phút

 

45 phút

45 phút

 

45 phút

45 phút

 

45 phút

T2 05/03/2018

 

T3 06/03/2018

 

 

T5 08/03/2018

 

 

T7 10/03/2018

 

 

T2 12/03/2018

Sáng(SHDC)

 

 

 

 

Chiều

 

 

Chiều

 

 

Sáng(SHDC)

11

Địa

 

Văn

Lý

 

Anh văn

Hoá

 

Toán

Sinh

 

Sử

07 giờ 15

 

14 giờ 00

16 giờ 05

 

14 giờ 00

15 giờ 20

 

14 giờ 00

15 giờ 20

 

07 giờ 15

45 phút

 

90 phút

45 phút

 

45 phút

45 phút

 

45 phút

45 phút

 

45 phút

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết