Monday, 28/09/2020 - 05:03|
Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025! Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng viên Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường THPT Thành phố Sa Đéc lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng viên Đảng bộ Trường THPT Thành phố Sa Đéc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Sa Đéc lần thứ XII! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI! Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam! Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Sa Đéc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025! Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh! Kế hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Sa Đéc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII! Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! Đảng Cộng sản Việt Nam-Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam! Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh tra Chính phủ công bố Dự thảo Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập

Ngày 06/02/2020, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã ký Công văn số 152/TTCP-C.IV về việc lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN).

 Theo Dự thảo Nghị định, 13 ngạch công chức phải kê khai TSTN hàng năm gồm: Chấp hành viên, điều tra viên, kế toán viên, kiểm lâm viên, kiểm soát viên, kiểm soát viên ngân hàng, kiểm soát viên thị trường, kiểm tra viên thuế, kiểm tra viên hải quan, kiểm tra viên của Đảng, thanh tra viên, thẩm phán. Ảnh minh họa

Đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo quản lý từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên có phụ cấp chức vụ từ 0,4 trở lên, làm công tác thẩm định nhân sự, tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch cán bộ, công chức, viên chức; phân bổ chỉ tiêu ngân sách đào tạo; quản lý các đối tượng nộp thuế; người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp… cũng thuộc diện phải kê khai tài sản.

Mục đích kiểm soát tài sản, thu nhập là để cơ quan, tổ chức, đơn vị cá nhân có thẩm quyền biết rõ tình trạng và sự biến động về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai, nhằm phòng ngừa tham nhũng, phục vụ công tác quản lý cán bộ, kịp thời phát hiện tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Nếu thông tin được yêu cầu là thông tin phức tạp, không có sẵn thì phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do và phải cung cấp trong thời hạn 15 ngày làm việc.

Danh mục nhưng tài sản, thu nhập người có trách nhiệm kê khải phải kê khai gồm: Quyền sử dụng đất có giấy chứng nhận, Quyền sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; Không có giấy chứng nhận và giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, nhưng có sử dụng đất trên thực tế từ 12 tháng trở lên.

Đồng thời, người có trách nhiệm kê khai phải kê khai quyền sở hữu, sử dụng đối với nhà ở, công trình xây dựng gồm: nhà ở, công trình xây dựng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; công trình xây dựng thuộc quyền sở hữu trên thực tế nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên người khác; nhà ở, công trình xây dựng thuê của Nhà nước; tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng, cây lâu năm, rừng sản xuất là rừng trồng, vật kiến trúc gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng…Vàng, kim cương, bạch kim, các kim loại quý có tổng giá trị từ 50 triệu trở lên. Tiền vàng, ngoại tệ, cổ phiếu, trái phiếu, các loại giấy tờ có giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên... cũng phải kê khai.

Người đứng đầu cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập là người tổ chức việc xây dựng kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hằng năm. Trường hợp cần thiết, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và cơ quan kiểm tra cùng cấp của Đảng cùng phối hợp thực hiện.

Số người được lựa chọn kê khai là ngẫu nhiên nhưng tối thiểu là 2 người tại mỗi cơ quan, trong đó có ít nhất 1 người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu.

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy tính chất mức độ mà bị xử lý cảnh cáo, miễn nhiệm; nếu có hành vi cản trở, chống đối, tẩu tán tài sản có thể bị giáng chức, tước quân hàm sĩ quan.

Đặc biệt, với những người chậm nộp bản kê khai tài sản, thu nhập mà không có lý do chính đáng có thể bị kỷ luật khiển trách với trường hợp nộp chậm từ 15 đến 30 ngày. Kỷ luật cảnh cáo với người nộp chậm trên 30 đến 45 ngày. Với những trường hợp nộp chậm trên 45 ngày có thể áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc.

Quyết định xử lý kỷ luật với những trường hợp vi phạm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập được niêm yết công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người bị xử lý kỷ luật thường xuyên làm việc, thông báo tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thời gian 30 ngày./.

Dự thảo Nghị định được lấy ý kiến nhân dân đến ngày 25/3/2020.


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn:Tổng hợp Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết