Saturday, 28/11/2020 - 09:29|
Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025! Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng viên Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường THPT Thành phố Sa Đéc lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng viên Đảng bộ Trường THPT Thành phố Sa Đéc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Sa Đéc lần thứ XII! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI! Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam! Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Sa Đéc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025! Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh! Kế hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Sa Đéc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII! Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! Đảng Cộng sản Việt Nam-Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam! Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tập huấn công tác pháp chế và báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục

Nhằm phổ biến, triển khai nội dung của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan đến ngành giáo dục cho cán bộ làm công tác pháp chế, báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục thực hiện triển khai trong thời gian tới, trong hai ngày 24, 25/10/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức hội nghị tập huấn công tác pháp chế tại thành phố Đà Nẵng cho hơn 200 đại biểu là đại diện các Sở GDĐT, trường Đại học tại các tỉnh phía Nam.

Chủ trì Hội nghị do TS. Lê Thị Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ GDĐT; các báo cáo viên: TS. Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ GD Trung học; TS. Trần Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ GDĐT; TS. Đoàn Thị Tố Uyên, Phó Trưởng khoa Khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước, Trường ĐH Luật Hà Nội.

TS. Lê Thị Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ GDĐT phát biểu khai mạc

Nội dung tập huấn là phổ biến, triển khai tập trung vào 5 chuyên đề giới thiệu các văn bản mới ban hành có liên quan đến lĩnh vực giáo dục, trong đó, tập trung vào các nội dung phân cấp và quản lý giáo dục, gồm: Luật Giáo dục năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác pháp chế, kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính thông dụng.

Trong hai ngày tập huấn, Báo cáo viên đã triển khai, phổ biến, tập huấn những nội dung rất cần thiết và kịp thời đối với cán bộ làm công tác pháp chế, thanh tra để chuẩn bị tốt cho việc triển khai thực hiện trong thời gian tới. Ngoài truyền đạt kiến thức, Báo cáo viên còn đưa ra các tình huống, các câu hỏi để hội nghị cùng trao đổi, thảo luận. Đại biểu tham dự đặt rất nhiều câu hỏi xoay quanh những vấn đề thực tiễn đã thực hiện còn vướng mắc so với những quy định của pháp luật, qua đó, Báo cáo viên hỗ trợ giải đáp nhằm làm rõ hơn để thực hiện đúng pháp luật.

Qua hội nghị này, cán bộ làm công tác pháp chế, thanh tra nắm rõ hơn các kỹ năng, nghiệp vụ công tác pháp chế như công tác xây dựng pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác theo dõi, thi hành pháp luật; kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính thông dụng.


Tác giả: Lý Bảo Toại
Nguồn:Thanh tra Sở Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết