Sunday, 03/07/2022 - 00:43|
Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025! Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng viên Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường THPT Thành phố Sa Đéc lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng viên Đảng bộ Trường THPT Thành phố Sa Đéc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Sa Đéc lần thứ XII! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI! Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam! Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Sa Đéc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025! Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh! Kế hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Sa Đéc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII! Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! Đảng Cộng sản Việt Nam-Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam! Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021.2022

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022

 

 

Căn cứ công văn số 53/HD-SGDĐT ngày 14/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT, lớp 10 chuyên năm học 2021-2022;

Trường THPT Thành phố Sa Đéc xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 như sau:

I. Đối tượng tuyển sinh:

Là học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc tốt nghiệp Bổ túc THCS có độ tuổi theo quy định.

Lưu ý: Những học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 THPT từ năm học 2019-2020 trở về trước, chưa đến trường để nhập học, phải thi tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022.

II. Hồ sơ dự tuyển:

1. Phiếu đăng ký dự thi tuyển vào lớp 10 trường THPT (theo Phụ lục 2);

2. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (là khai sinh có trong học bạ loại bản sao được chứng thực từ bản chính, bản sao hoặc trích lục được cấp từ sổ gốc);

3. Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Bổ túc THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển do Hiệu trưởng trường THCS hoặc Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên ký;

4.  Học bạ THCS bản chính;

5. Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

Chế độ ưu tiên, khuyến khích, đặc cách trúng tuyển lớp 10 trung học phổ thông thực hiện theo Công văn 138/UBND-KGVX ngày 03 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp v/v chế độ ưu tiên, khuyến khích, đặc cách trong tuyển sinh lớp 10.

6. 02 (hai) ảnh 3 cm x 4 cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân): 01 ảnh dán Phiếu đăng ký dự thi tuyển, 01 ảnh dán Thẻ dự thi.

III. Điều kiện dự tuyển:

1. Có đủ hồ sơ hợp lệ (theo mục II);

2. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi (sinh năm 2006). Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước .

Những học sinh đã tốt nghiệp THCS những năm học trước có độ tuổi 16 (sinh năm 2005), độ tuổi 17 (sinh năm 2004) được đăng ký dự tuyển.

Các trường hợp sau đây được vào lớp 10 ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định: Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước.

Riêng những học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021 của trường THPT TP Sa Đéc nhưng đã không vào học sẽ được học lại lớp 10 năm học 2021-2022 (không phải thi tuyển) với điều kiện phải có đơn xin học lại lớp 10 và có sự cam kết của cha mẹ học sinh về chấp hành những quy định của nhà trường; có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn trong thời gian qua học sinh đã chấp hành tốt những qui định về an ninh trật tự của địa phương, không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân.

IV. Phương thức tuyển sinh:

Tổ chức tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển.

1. Môn thi:

Thí sinh phải dự thi đủ 3 (ba) môn: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.

Các môn Ngữ văn, Toán thi theo hình thức tự luận, riêng môn Tiếng Anh kết hợp cả hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan. Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình THCS do Bộ GDĐT ban hành, chủ yếu ở lớp 9 (theo CV số 1535/SGDĐT-GDTrH-TX&CN ngày 13/11/2020).

Thời gian làm bài thi môn Ngữ văn, Toán là 120 phút, Tiếng Anh là 60 phút. Môn Ngữ văn  và môn Toán tính hệ số 2, môn Tiếng Anh tính hệ số 1.

2. Xét kết quả điểm thi:

Những học sinh được xét kết quả thi tuyển là những học sinh dự đủ ba bài thi tuyển sinh vào lớp 10 và không có bài thi nào bị điểm 0 (không). Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi đã tính hệ số và điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

*Cách xét:  Căn cứ vào điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu; xét nguyện vọng 1 trước, nếu không đạt nguyện vọng 1 thì mới xét nguyện vọng 2, điểm chuẩn để xét nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn xét nguyện vọng 1 là 2,0 điểm.

3. Ngày thi:  ngày 0809 tháng 6 năm 2021.

4. Lịch thi:

 

Ngày

Môn thi

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

   Thời gian làm bài

08/6/2021

Ngữ văn

Sáng    07g 55

Từ 08g00

120 phút

Tiếng Anh

Chiều  13g 55

Từ 14g00

60 phút

09/6/2021

Toán

Sáng   07g 55

Từ 08g00

120 phút

4. Lịch nhận hồ sơ  của trường THPT TP Sa Đéc:

4.1. Đối với các trường THCS trên địa bàn:

Trường THPT TP Sa Đéc nhận hồ sơ trong buổi Sáng ngày 25/5/2021 tại Phòng Giáo vụ trường.

4.2. Đối với học sinh dự tuyển ngoài địa bàn: Nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 21 đến ngày 25/2021 tại phòng Giáo vụ trường.

5. Lịch giao thẻ dự thi của trường THPT TP Sa Đéc đối với các trường THCS và những học sinh nộp đơn trực tiếp tại trường:

Thời gian: ngày 03 & 04/6/2021 tại phòng Giáo vụ trường (cả ngày).

V. Chỉ tiêu tuyển sinh của trường THPT TP Sa Đéc:

 Trường THPT TP Sa Đéc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 là 650 học sinh.  

Một số vấn đề cần lưu ý:

Đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS từ năm học 2019-2020 trở về trước nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại trường THPT, thời gian từ ngày 21/5 đến 25/5/2021.

Học sinh học tập và sinh sống ở vùng giáp ranh với TP Sa Đéc, tự mang hồ sơ nộp cho trường để đăng ký dự thi, những hồ sơ này phải đầy đủ theo qui định.

- Các trường hợp được giải quyết như học sinh trong địa bàn tuyển sinh:

          * Học sinh sống (có hộ khẩu thường trú) ở các vùng giáp ranh Thành phố Sa Đéc.

          * Học sinh theo Cha, Mẹ làm ăn sinh sống hoặc theo người thân sinh sống (có giấy xác nhận đăng ký tạm trú) trên địa bàn Thành phố Sa Đéc.

           - Đối với học sinh thi hỏng vào trường THPT Thành phố Sa Đéc theo nguyện vọng 1, nhưng đỗ nguyện vọng 2 (trường THPT Nguyễn Du), trường sẽ bàn giao hồ sơ cho trường THPT Nguyễn Du.

- Đối với học sinh thi hỏng cả 2 nguyện vọng đến trường THCS nơi học sinh đã học lớp 9 năm học 2020-2021 nhận lại hồ sơ.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trường THPT TP Sa Đéc năm học 2021-2022. Đề nghị các trường THCS trên địa bàn phổ biến rộng rãi cho Cha mẹ học sinh và học sinh biết để đăng ký dự tuyển.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết